Fortrolighedspolitik

Beskyttelsen af din privatsfære og din identiteter meget vigtig for os, F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig. Her informerer vi dig om den databeskyttelsesretligt konforme behandling af dine data på grundlag af aktuelt gældende forskrifter (GDPR). Databeskyttelseserklæringen gælder for de tilbudte onlineservicer og -tjenester, nedenfor generelt kaldt "tilbud/onlinetilbud" og specielt "platform", når der refereres til websider, og "app", når der refereres til mobile applikationer.

Vi behandler principielt kun personrelaterede data, for så vidt det er nødvendigt for at kunne stille funktionsdygtige onlinetilbud samt vores indhold og ydelser til rådighed. Behandlingen af personrelaterede data foregår kun regelmæssigt, efter du har givet dit samtykke. Der gælder en udtagelse i sådanne tilfælde, hvor en forudgående indhentning af et samtykke ikke er mulig af faktiske grunde, og behandlingen af dataerne er tilladt i henhold til lovens forskrifter.

1. Navn og kontaktdata på den ansvarlige for behandlingen samt på virksomhedens databeskyttelsesrepræsentant

1.1 Ansvarshavende

Denne databeskyttelsesinformation gælder for databehandlingen foretaget af:
F&P GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 12

D - 04107 Leipzig

E-mail: dsb@fp.de

1.2 Databeskyttelsesrepræsentant

Virksomhedens databeskyttelsesrepræsentant kan kontaktes med følgende kontaktdata:

F&P GmbH

Der Datenschutzbeauftragte, Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Tyskland

E-mail: dsb@fp.de

2. Generelt om behandling af personrelaterede data

Vores onlinetilbuds funktioner er underlagt internetbranchens naturlige dynamik, hvorfor det ikke er muligt at gå ind på alle detaljer. Det er vores mål med denne erklæring at gå ind på databehandlingens væsentlige elementer.

Personrelaterede data er alle informationer, der relaterer til en identificeret eller identificerbar person. Behandlingen finder sted for overhovedet at stille det tilbud om ydelser, du ønsker, til rådighed og opfylde vore kontraktmæssige forpligtelser, samt for at kunne gennemføre nødvendige førkontraktmæssige foranstaltninger, som følger på grundlag af din forespørgsel. Yderligere formål med behandlingen er først og fremmest følgende:

Personrelaterede data slettes generelt, så snart de ikke mere er nødvendige for at opfylde formålet med at indsamle dem, og ingen lovbestemte opbevaringspligter er i modstrid med en sletning. For tredjepartsudbyderes redskaber fremgår sletningsfristerne - såfremt de ikke er angivet eksplicit - af databeskyttelseserklæringen til det pågældende redskab på tredjepartsudbyderens sider.

3. Databehandling ved brugen af vores tilbud

Der er adgang til vores tilbud via forskellige adgangsveje (f.eks. hjemmeside, app). Adgangen til vores tilbud er delvist gratis og i andre dele kun mulig mod betaling. Nogle tilbud kan benyttes som ren information, og andre kræver en registrering og indgåelse af en brugsaftale, der er gratis eller mod betaling. Når der gøres brug af tilbuddene, behandles der personrelaterede data af os selv eller af servicevirksomheder. Nedenfor er formål, behandlingsprocesser og retsgrundlag for behandlingerne beskrevet nærmere.

3.1 Anvendte teknikker uden genkendelse af brugere

Hver gang vores onlinetilbud åbnes, sendes der automatisk informationer til vores servere. Disse informationer gemmes midlertidigt i en såkaldt logfil.

Følgende informationer registreres i den forbindelse, og de gemmes indtil den automatiserede sletning:

Vi behandler de nævnte data med følgende formål:

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk.1, s. 1, litra f, GDPR. Vores berettigede interesse fremgår af ovenstående liste over formål med dataindsamlingen. Vi anvender under ingen omstændigheder de indsamlede data med det formål at drage slutninger vedrørende din person. Dataerne slettes, så snart de ikke mere er nødvendige for at opnå formålet med at indsamle dem.

3.2 Anvendte teknikker til genkendelse af brugere

I vores app anvender vi forskellige metoder til identifikation af enheden for overhovedet at kunne stille bestemte funktioner til rådighed, analysere fejl og eksportere brugerspecifikke indhold og informationer. Vi anvender enhedsidentifikationskendetegnene for at kunne tilknytte tjenester mod betaling til enhederne og tilbyde push-beskeder inden for rammerne af appens funktionsmåde. Til at identificere enhederne anvender vi til iOS-enheder deres "ad-ID" og til Android-enheder deres "Google Advertising ID". Vi anvender ikke disse id’er til udstyring af reklame.

3.3 Ved tilmelding til nyhedsbrev

Såfremt du i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra a, GDPR, udtrykkeligt har givet dit samtykke, anvender vi din e-mailadresse til regelmæssigt at sende dig nyhedsbreve. For at modtage nyhedsbrevet er det tilstrækkeligt at angive en e-mailadresse. Dataerne slettes, så snart de ikke mere er nødvendige for at opnå formålet med at indsamle dem. Framelding er til enhver tid mulig, for eksempel med et link nederst i hvert nyhedsbrev. Alternativt er du til enhver tid også velkommen til at sende dit ønske om framelding i en e-mail til dsb@fp.de.

3.4 Ved brug af kontaktformularer og supportfunktioner

I forbindelse med spørgsmål af enhver art tilbyder vi dig muligheden for at tage kontakt til os. I den forbindelse er angivelse af en gyldig e-mailadresse eller en aktiv login nødvendig, for at vi ved, hvem forespørgslen kommer fra, og for at vi kan besvare den. Yderligere angivelser er frivillige.

Databehandlingen med det formål at besvare en kontaktforespørgsel hos os foregår enten i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra b, GDPR, for at gennemføre førkontraktmæssige foranstaltninger eller for at kunne opfylde kontraktmæssige forpligtelser eller i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra a, GDPR, på grundlag af dit samtykke, som du har givet frivilligt.

De personrelaterede data, vi indsamler til optagelsen af kontakten respektive kommunikationen, slettes automatisk efter behandlingen af den forespørgsel, du har stillet.

Desuden har registrerede brugere mulighed for at melde indhold og at stille supportforespørgsler.

I de tilfælde gemmer vi oplysninger om, hvem der stiller forespørgslen, hvad indholdet af forespørgslen er, og evt. hvilket indhold der er genstand for meldingen. I supportsystemet fastholdes konversationen med brugeren. Opkald via support-hotlines afvikles uden datalagring, medmindre en legitimation af personen, der ringer op var absolut nødvendig for at afklare sagsforholdet og blev gennemført af denne. I de tilfælde fastholdes det sagsforhold, der er fremlagt i samtalen eller eventuelt stadig er uafklaret, i form af en supportticket.

Databehandlingen med ydelsen af support som formål foregår i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra a, GDPR, på grundlag af dit samtykke, som du har givet frivilligt, i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra b, GDPR, til opfyldelsen af kontraktmæssige eller førkontraktmæssige anliggender med os eller med en tilknyttet betalingstjenesteudbyder samt art. 6, stk. 1, s. 1, litra c og litra f, GDPR, til sikringen af behandlingen af indholdsmeldinger, for eksempel meldinger med dokumentationspligt i henhold til den tyske lov om forbedring af retshåndhævelsen i sociale netværk (NetzDG).

De personrelaterede data, vi indsamler til brugen af supportfunktionen, slettes automatisk efter behandlingen af den forespørgsel, du har stillet, såfremt der ikke foreligger nogen lovbestemt forpligtelse til fortsat opbevaring af disse data.

3.5 Bestilling af et produkt i AppStores

Ved køb af et produkt eller abonnement via App Stores (iTunes eller Google Play Store) gemmes købsprocessens transaktions-id samt det købte produkt eller abonnement for at tilknytte dem til din konto.

Grundlaget for lagringen af disse data er en følge af opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra b, GDPR. Data slettes, så snart de ikke mere er nødvendige for at opfylde formålet med at indsamle dem.

3.6 Brugerkonti og -profiler

Som bruger af vores onlinetilbud kan du frit vælge, om du vil bruge tilbuddet som gæst uden en registreret konto eller registrere en konto for at kunne bruge yderligere funktioner. Funktionsomfanget uden registrering er eventuelt stærkt begrænset.

Med besøget i vores onlinetilbud opstår der et kontraktforhold. Behandlingen af de data, der er indsamlet i den forbindelse, foregår i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra b, GDPR, med det formål at opfylde en kontrakt eller for at gennemføres førkontraktmæssige foranstaltninger. Uden et medlemskab, der er erhvervet bevidst og via eksplicit samtykke efter en afsluttet registrering, påløber der i øvrigt ingen omkostninger.

Du er ikke lovmæssigt forpligtet til at oplyse personrelaterede data. For at vi kan indgå en brugsaftale med dig, er der dog nogle nødvendige obligatoriske oplysninger. Det er hensigtsmæssigt at oplyse yderligere data. Hvis du ikke stiller bestemte data til rådighed, eller hvis du gør indsigelse mod brugen af dem, kan du i reglen ikke bruge alle funktioner eller tjenester i deres fulde omfang.

3.6.1 Vært

Som gæst kan vores onlinetilbud uforpligtende kaldes frem inden for rammerne af de basisfunktioner og indhold, vi stiller til rådighed. I den forbindelse indsamles der brugsdata og tekniske data til levering og optimering af indhold, som er beskrevet relevant i denne erklæring. En indsamling af personrelaterede data ud over dette finder ikke sted. Som gæst kan der ikke indtastes yderligere personrelaterede data, hvorfor der for så vidt heller ikke finder nogen behandling og lagring sted. For specielle brugstyper, for eksempel bestilling til et nyhedsbrev, som ikke kræver nogen separat registrering, gælder de pågældende redegørelser i denne databeskyttelseserklæring.

Som gæst kan der åbnes en passende registreringsformular med det formål at registrere en brugerkonto. Når registreringsprocessen begyndes, skal du indtaste de data, som fremgår af indtastningsmasken. Disse data gemmes i kort tid, for at du kan legitimere din e-mailadresse (opt-in). Hvis der ikke finder nogen opt-in sted, slettes dataene omgående igen.

3.6.2 Registreret bruger

Du har mulighed for at registrere dig under oplysning af yderligere personrelaterede data. Hvilke yderligere personrelaterede data, der overføres til os i den forbindelse, fremgår af den pågældende indtastningsmaske, der anvendes til registreringen. Disse data skal vi bruge for at kunne stille det ydelsestilbud, du har ønsket med registreringen, til rådighed inden for rammerne af den eksisterende brugsret.

Desuden giver oplysningsoptionerne mulighed for at optimere sin egen fremtoning inden for vores community og forøge kontaktchancerne. Til disse data hører for eksempel brugernavn, alder, region og personlige turn-ons. Til nogle funktioner og oplysninger har du desuden privatsfæreindstillinger til rådighed. På den måde kan visningen aktiveres eller blokeres.

Følsomme data som den nøjagtige fødselsdato eller e-mailadressen kan generelt ikke ses offentligt og indsamles og gemmes udelukkende til intern brug. Vi kan foranledige videregivelsen til en eller flere opgavebehandlere, som ligeledes udelukkende bruger de personrelaterede data til en intern brug, som skal tillægges os. Den årlige engangsvisning af fødselsdagen på selve fødselsdagen kan til enhver tid deaktiveres i privatsfæreindstillingerne. Registrerede personer har fri mulighed for til enhver tid at korrigere de data, der er oplyst ved registreringen.

For at sikre diverse funktioner fastholdes der data, som kun du kan se. Dertil hører for eksempel det interne mailsystem til kommunikationen, dine profilbesøgende og andre data, som generelt ikke vises i den offentlige profil eller er fjernet fra visningen med privatsfæreindstillinger.

Med statistiske formål og for at optimere vores tilbud indsamler vi med regelmæssige mellemrum og i forbindelse med relevante hændelser nøgledata til brugen af onlinetilbuddet for en registreret bruger.

Du kan desuden oplyse forskellige data frivilligt. Formålet med lagringen og behandlingen er også i dette tilfælde den generelle tilgængeliggørelse af onlinetilbuddet med community-funktioner (art. 6, stk. 1, s. 1, litra a, GDPR). Der eksisterer desuden en berettiget interesse i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra f, GDPR, i at gøre bestemte data i form af "profiler" inden for onlinetilbuddene tilgængelige og sammenknytte funktioner, som er til gavn for udbuddet af onlinetilbuddene i overensstemmelse med forventningen hos alle brugerne som helhed til onlinetilbuddenes grundlæggende funktionsmåde.

På forespørgsel giver vi til enhver tid oplysning om, hvilke personrelaterede data der er gemt. Desuden korrigerer eller sletter vi personrelaterede data efter ønske eller en henvisning, såfremt ingen lovbestemte opbevaringspligt eller øremærkning er i modstrid med dette. Data, der ikke er bundet til opbevaring, slettes så snart de ikke mere er nødvendige for at opnå formålet med at indsamle dem, i reglen med sletningen af brugerkontoen. I den sammenhæng står vores databeskyttelsesrepræsentant til din disposition som kontaktperson.

3.7 Ægtheds- og myndighedsalderkontrol

Med den kombinerede ægtheds- og myndighedsalderkontrol bekender JOYCE sig til en konsekvent procedure mod fakes og til garanti for beskyttelse af mindreårige. I JOYCE kan alle medlemmer gratis og på få minutter lade sig verificere som ægte. Samtidig bekræftes myndighedsalderen.

I forbindelse med ægtheds- og myndighedsalderkontrollen kontrollerer vi ægtheden af oplysningerne i din profil ved hjælp af en videooptagelse, især hvad angår køn og myndighedsalder. I tvivlstilfælde kan vi forlange forevisning af legitimation som dokumentation. Dataerne lagres på servere i Tyskland og kun i kort tid til kontrolformål. Efter afslutningen af kontrolprocessen slettes det indleverede videomateriale, som kun kan ses af JOY-teamets kontrollører, omgående og uigenkaldeligt. Der videregives ikke data til tredjeparter.

Deltagelsen i den kombinerede ægtheds- og myndighedsalderkontrol og i ægthedskontrollen er frivillig. Retsgrundlaget for behandlingen af de ovennævnte data er derfor dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), GDPR, samt art. 6, stk. 1, litra c), GDPR, i forbindelse med § 4, stk. 2, i traktaten mellem de tyske delstater om beskyttelse af mindreårige mod medieindhold (JMStV) for myndighedsalderkontrollen. Dataerne slettes omgående og komplet efter gennemførelse af kontrollen.

Videoverificeringen er ikke den eneste mulighed for at gennemføre ægtheds-/myndighedsalderkontrollen. For eksempel har du mulighed for at deltage i en sådan kontrol på stedet.

3.8 Lodtrækninger & rundspørger

Med deltagelsen i rundspørger og lodtrækninger er der mulighed for at vinde både virtuelle og fysiske genstande. I det sidste tilfælde er en forsendelse til vinderen nødvendig, og til det formål registrerer vi postadressen og det rigtige navn. Behandlingen af disse data foregår med et udtrykkeligt samtykke i henhold til art. 6, stk.1, s. 1, litra a), GDPR, med gevinstforsendelsen som formål.

Adressedata slettes efter forsendelsen.

4. Videregivelse af data

En overførsel af dine personlige data til tredjepart med andre formål end opført i det følgende finder ikke sted.

Vi videregiver kun dine personlige data til tredjepart, hvis:

5. Tracking- og analyseredskaber

De tracking- og analyseforanstaltninger, der er opført i det følgende og anvendes af os, gennemføres på grundlag af art. 6, stk. 1, s. 1, litra f, GDPR. Med de tracking-foranstaltninger, der anvendes, vil vi sikre en behovsorienteret udformning og en fortløbende optimering af vores onlinetilbud. Derudover anvender vi tracking-foranstaltningerne for at registrere brugen af vores onlinetilbud statistisk og analysere den med det formål at optimere vores tilbud til dig. Disse interesser skal betragtes som berettigede i henhold til den ovennævnte forskrift.

De enkelte databehandlingsformål og datakategorier fremgår af de pågældende tracking-redskaber.

5.1 Google

Vi anvender produkter og redskaber fra Google Ireland Limited (efterfølgende benævnt Google). For data, Google behandler, gælder der afvigende databeskyttelsesbestemmelser fra virksomheden Google. Dem kan du se her: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. I det følgende får du at vide, hvordan vi i detaljer anvender produkterne.

Til optimering af vore applikationer samt til udsendelse af push-beskeder benytter vi Google Firebase. De anonymiserede informationer, der er registreret for din benyttelse og benyttelsestiden, overføres til en server hos Google i USA og gemmes der. Disse informationer overføres eventuelt til tredjepart, såfremt det er foreskrevet i lovgivningen, eller for så vidt tredjepart behandler disse data på bestilling. Din IP-adresse føres under ingen omstændigheder sammen med andre data fra Google. IP-adresserne anonymiseres, så en tilknytning ikke er mulig (IP-masking).

Du kan til enhver tid deaktivere anvendelsen af Google Firebase i appen.

Yderligere informationer om databeskyttelse og om funktionsmåden i sammenhæng med Google Firebase samt om lagringstiden for data finder du på https://firebase.google.com/support/privacy/

Behandlingen foregår på grundlag af art. 6, stk. 1, s. 1, litra a), og art. 6, stk. 1, s. 1, litra f, GDPR, ud fra den berettigede interesse i muligheder for behovsoptimeret udformning og fortløbende optimering af vores applikationer samt for udsendelse af push-beskeder.

Du har ret til af hensyn til årsager, der fremkommer af din særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse imod den behandling af personrelaterede data, der vedrører dig, og som foregår på grundlag af art. 6, stk. 1, s. 1, litra f), GDPR.

Til det formål kan du forhindre, at der gemmes cookies, ved at vælge tilsvarende tekniske indstillinger i din browsersoftware. Vi gør dog opmærksom på, at du i det tilfælde i givet fald ikke kan benytte samtlige funktioner i vores onlinetilbud i fuldt omfang.

Du kan deaktivere individualiseret reklame til dig i indstillingerne for reklame ved Google. Du finder en vejledning på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

5.2 Brug af AppsFlyer-teknologi

Vi benytter tjenesterne fra udbyderen AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., Herzliya, Israel (”AppsFlyer”, www.appsflyer.com), for at få yderligere oplysninger om, hvordan brugere bliver opmærksomme på vores app, og hvordan de bruger vores app. I den forbindelse indsamles, behandles og bruges bestemte informationer om de enheder, brugerne anvender, brugernes onlineadfærd og det sideindhold, brugerne tilgår. Der er især tale om oplysninger om:

AppsFlyer anvender disse data på vores vegne for det første for at analysere og vurdere vores markedsføringsaktiviteters resultater og vores markedsføringskanalers performance med henblik på at finde frem til, hvordan brugere reagerer på bestemte kampagner, og hvordan de bruger og interagerer med appen. Ovennævnte data anvendes ikke til at individualisere specifikke brugere eller knytte dem til en bestemt person. For det andet anvendes data til at opdage og forhindre tilfælde af databedrageri, dvs. manipulerende og svigagtig adfærd i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter. På grundlag af de indhentede og senere samlede data kan AppsFlyer gøre os opmærksom på, hvis bestemte handlinger i forbindelse med vores app (f.eks. download eller installering) har baggrund i manipulation. Dette tjener også vores økonomiske interesse, da vi i forbindelse med betaling af vores samarbejdspartnere (reklamenetværk/partnersider, som bringer vores annoncer) skal tage højde for sådanne handlinger, der skyldes databedrageri. Databehandlingen foregår derfor på grundlag af den såkaldte interesseafvejningsbestemmelse i art. 6, stk. 1, litra f, GDPR, og inden for rammerne af vores ovenfor beskrevne berettigede interesse.

Hvis du ønsker at forhindre AppsFlyers indsamling af dine personoplysninger, kan du deaktivere punktet ”Diagnose og brug” i app-indstillingerne i funktionen "Privatliv". Hvis punktet er deaktiveret, sendes der ingen data til AppsFlyer.

6. Andre udbydere

6.1 Videoer og GIFs

6.1.1 YouTube Player og Vimeo

Til integreringen af videoer bruger vi udbyderne YouTube og Vimeo. YouTube udbydes af YouTube LLC med hovedforretningssæde i 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube repræsenteres af Google Ireland Limited med sæde i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Ved videoer fra Youtube, som er integreret i vores onlinetilbud, er den udvidede databeskyttelsesindstilling aktiveret. Det betyder, at der ikke indsamles og gemmes informationer fra besøgende på vores onlinetilbud hos Youtube, medmindre de afspiller videoen. Yderligere informationer om databehandlingen og oplysninger om databeskyttelse hos YouTube (Google) finder du på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de og https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

Vimeo udbydes af Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Yderligere informationer om databehandlingen og oplysninger om databeskyttelse står til rådighed på https://vimeo.com/privacy.

6.1.2 Giphy, Tenor

Til integreringen af animationer (såkaldte GIFs) bruger vi udbyderne Tenor og Giphy. Tenor udbydes af Tenor, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Yderligere informationer om databehandlingen og oplysninger om databeskyttelse finder du på https://tenor.com/legal-privacy.

Giphy udbydes af Giphy Inc., 416 West 13th Street, Suite 207 New York, NY 10014. Yderligere informationer om databehandlingen og oplysninger om databeskyttelse finder du på https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360020028332-GIPHY-Privacy-Policy.

6.1.3 Bemærkninger

Retsgrundlaget for behandlingen af brugernes personrelaterede data er art. 6, stk. 1, litra f, GDPR. Behandlingen af brugernes personrelaterede data gør det muligt for os at vise nyttige informationer visuelt.

Når du åbner vores onlinetilbud, kan data som din IP-adresse, overføres tilbage til platformene på grund af indlejringsteknikken. For også at forhindre, at der placeres tracking-cookies ved afspilning af videoer, kan du forhindre lagringen af cookies med en tilsvarende indstilling i din browsersoftware. Vi gør dig dog opmærksom på, at du i det tilfælde i givet fald ikke kan benytte samtlige funktioner i vores onlinetilbud i fuldt omfang.

Vi har ingen indflydelse på, hvordan platformene bruger dataerne. Du kan få informationer om dette direkte under de angivne links hos de enkelte udbydere og evt. tilpasse dine privatsfæreindstillinger.

6.2 Videochat

Hvis du bruger vores videochat-funktion fra udbyderen Nexmo Inc., 23 Main Street, Holmdel, NJ 07733, USA (efterfølgende Nexmo), overføres de effektive streamingindholdsdata under chatten (videobilledet og lydsporet) samt de meta- og kommunikationsdata (tid og varigheden af brugen, kilde- og destinationsidentifikation, placering, IP-adresse), der kræves til integreringen på klientsiden, til udbyderens servere. Der foregår kun en lagring i det omfang, det er nødvendigt for at etablere chatten, og der er nødvendigt for at gennemføre sikkerhedsforholdsregler.

Denne behandling foregår udelukkende for at levere tjenesteydelsen videochat, og den er legitimeret i henhold til art. 6, stk. 1, litra b), GDPR.

Behandlingen sker på vores bestilling og i henhold til vores instruks hos udbyderen Nexmo. Dataerne kan i den forbindelse behandles på servere i forskellige lande. Hvis behandlingen foregår i tredjelande, så er det sikret, at EU-standardkontraktbestemmelserne gælder for denne behandling, og der dermed er sikret tilstrækkelige garantier for et passende databeskyttelsesniveau.

Videgående oplysninger om databehandlingen hos Nexmo får du her: https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/

6.3 Push-meddelelser

Med AWS Pinpoint bruger vi en teknologi fra Amazon Web Services EMEA Sarl, Rue Plaetis 5, 2338 Luxemburg for at kunne sende dig personrelaterede push-meddelelser. Det sker kun, hvis du under installationen af appen eller senere i indstillingerne har givet dit samtykke til at modtage de pågældende push-meddelelser. Med accepten sendes der et entydigt kodenummer for enheden til vores server og til udbyderen af tjenesten, som gør det muligt for os at tilknytte meddelelserne specifikt og sende dem. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, 1. punktum, litra a) i GDPR. Du kan til enhver tid annullere dette samtykke ved at deaktivere push-meddelelser igen.

7. De berørtes rettigheder

Du har ret til:

8. Indsigelsesret

For så vidt dine personrelaterede data behandles på grundlag af berettigede interesser i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra f, GDPR, har du ret til i henhold til art. 21, GDPR, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personrelaterede data, for så vidt der foreligger grunde til dette, som fremkommer af din særlige situation, eller indsigelsen er rettet mod direkte reklame. I det sidste tilfælde har du en generel indsigelsesret, som respekteres af os uden angivelse af en særlig situation.

Hvis du vil gøre brug af din annullerings- eller indsigelsesret, er en e-mail til dsb@fp.de tilstrækkelig.

9. Datasikkerhed

Under åbningen af onlinetilbuddet anvender vi den udbredte SSL-metode (Secure Socket Layer) i forbindelse med det til enhver tid højeste krypteringstrin, som understøttes af din enhed. I reglen er det en 256 bit-kryptering. Hvis din enhed ikke understøtter 256 bit-kryptering, anvender vi i stedet 128 bit v3-teknologi.

Vi benytter i øvrigt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod tilfældige eller forsætlige manipulationer, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse og ubeføjet adgang for tredjepart. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres fortløbende svarende til den teknologiske udvikling.

10. Aktualitet og ændring af denne databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring er gyldig aktuelt, og den er opdateret den 16.07.2020.

På grund af videreudviklingen af vores onlinetilbud eller på grund af ændrede lovbestemmelser eller bestemmelser fra myndigheder kan det blive nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Du kan når som helst kalde den til enhver tid aktuelle databeskyttelseserklæring frem og gemme den.