Overtrædelse af regler

Hvis vi har afvist et af dine billeder, kan grunden være en af følgende:

Bemærk: For en række særlige opslagstyper i forbindelse med eksempelvis fotografer og kunstnere kan der være undtagelsesbestemmelser for specifikke punkter.