Zaštita podataka

Zaštita tvoje privatnosti i tvojeg identiteta je nama, društvu F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Njemačka. iznimno važna. Na ovom mjestu obavještavamo te o obradi tvojih podataka sukladno zahtjevima o zaštiti podataka na temelju trenutačno važećih propisa (Opće uredbe o zaštiti podataka, u daljnjem tekstu: GDPR). Izjava o zaštiti podataka odnosi se na ponuđene mrežne usluge, u daljnjem tekstu općenito nazvane „ponudom / mrežnom ponudom”, a preciznije nazvane „platformom”.

Osobne podatke obrađujemo samo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje funkcionalnih mrežnih ponuda kao i naših sadržaja i usluga. Obrada osobnih podataka odvija se isključivo nakon tvoje suglasnosti. Iznimku čine slučajevi kada iz stvarnih razloga nije moguće dobiti prethodnu suglasnost i kada je obrada podataka dopuštena zakonskim odredbama.

1. Ime i prezime i kontaktni podaci osobe odgovorne za obradu podataka i službenika za zaštitu podataka tvrtke


1.1 Odgovorna osoba

Ova informacija o zaštiti podataka odnosi se na obradu podataka koju provodi:

F&P GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Njemačka

E-pošta: dsb@fp.de

1.2 Službenik za zaštitu podataka

Službenika za zaštitu podataka tvrtke možeš kontaktirati putem sljedećih kontaktnih podataka:

F&P GmbH

Službenik za zaštitu podataka

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Njemačka

E-pošta: dsb@fp.de

2. Opće informacije o obradi osobnih podataka

Rad naše mrežne ponude podložan je prirodnoj dinamici internetske industrije, zbog čega nije moguće ulaziti u sve pojedinosti. Naš je cilj ovom izjavom ući u bitne elemente obrade podataka.

Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu osobu ili osobu koju je moguće identificirati. Obrada se odvija kako bismo ti mogli pružiti željenu ponudu usluga te ispunili naše ugovorne obveze te proveli potrebne predugovorne mjere koje se temelje na tvom zahtjevu. Ostale svrhe obrade odnose se prije svega na:

Rok pohrane osobnih podataka ovisi o pravnom temelju za njihovo prikupljanje, svrhama obrade i zakonskim rokovima pohrane. U slučaju dane suglasnosti, podaci će biti izbrisani nakon opoziva suglasnosti, pod uvjetom da ne postoji niti jedan drugi razlog koji opravdava obradu i da nema osnove za primjenu zakonskog roka pohrane. Ako su zakonski rokovi pohrane primjenjivi, podaci će biti izbrisani nakon isteka tih primjenjivih rokova pohrane. Načelno se osobni podaci brišu kada više nisu potrebni za postizanje svrhe za koju su prikupljeni i kada ne postoje zakonske obveze pohranjivanja koje bi spriječile njihovo brisanje. Kod alata trećih strana, rokovi brisanja – osim ako nisu izričito navedeni – nalaze se u izjavi o zaštiti podataka odgovarajućeg alata na web-mjestu treće strane.

3. Obrada podataka prilikom korištenja naših ponuda

Našim ponudama moguće je pristupiti različitim pristupnim putovima. Pristup našim ponudama jednim je dijelom besplatan, a u drugim dijelovima je moguć samo uz naplatu. Pojedine ponude mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe, dok druge zahtijevaju registraciju i sklapanje besplatnog ili naplativog korisničkog ugovora. Tijekom korištenja ponuda, osobne podatke obrađujemo samostalno ili ih obrađuju naši pružatelji usluga. U nastavku su podrobnije opisane svrhe, procesi obrade i pravni temelji za obradu.

3.1 Primijenjene tehnologije bez mogućnosti prepoznavanja korisnika

Svaki put kada se pristupi našim mrežnim ponudama, informacije se automatski šalju našim poslužiteljima. Te se informacije privremeno pohranjuju u takozvanu datoteku zapisnika. Sljedeći podaci bilježe se i pohranjuju do njihovog automatskog brisanja:

Navedene podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

Pravni temelj za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka 1. slovo f GDPR-a. Naš legitimni interes proizlazi iz gore navedenih razloga prikupljanja podataka. Nipošto nećemo koristiti prikupljene podatke kako ne bismo mogli donositi nikakve zaključke. Podaci se brišu kada više nisu potrebni za razlog za koji su prikupljeni.

3.2 Primijenjene tehnologije za prepoznavanje korisnika

U našoj aplikaciji koristimo različite metode za identifikaciju uređaja kako bismo općenito mogli pružiti određene funkcije, procijeniti pogreške i prikazati sadržaje i informacije koji su specifični za korisnika. Koristimo identifikatore uređaja kako bismo mogli dodijeliti plaćene usluge uređajima i ponuditi automatske obavijesti kao dio funkcioniranja aplikacije. Za identifikaciju uređaja koristimo „Ad ID” za iOS uređaje i „Google Advertising ID” za Android uređaje. Te identifikatore ne koristimo za upravljanje reklamama.

3.3 Prilikom prijave na bilten

Ako si sukladno članku 6. stavku 1. točki 1. slovu a GDPR-a dao/dala svoju izričitu suglasnost, tvoju ćemo adresu e-pošte koristiti za redovito slanje biltena. Za primanje biltena dovoljno je unijeti adresu e-pošte. Podaci se brišu kada više nisu potrebni za razlog za koji su prikupljeni. Odjava je moguća u bilo kojem trenutku, primjerice, putem veze na kraju svakog biltena. U suprotnom, svoj zahtjev za otkazivanje pretplate možeš u bilo kojem trenutku poslati na dsb@fp.de.

3.4 Prilikom korištenja kontaktnih obrazaca i funkcija podrške

Slobodno nam se obrati u slučaju bilo kakvih pitanja. Pritom moraš unijeti valjanu adresu e-pošte ili biti aktivno prijavljen/prijavljena da bismo znali tko šalje zahtjev, kako bismo na njega mogli odgovoriti. Dodatne informacije mogu se unijeti po želji.

Obrada podataka koja služi za odgovor na kontaktni zahtjev odvija se sukladno članku 6. stavku 1. točki 1. slovu b GDPR-a radi izvršenja predugovornih mjera, kako bismo mogli ispuniti ugovorne obveze ili sukladno članku 6. stavku 1. točki 1. slovu a GDPR-a na temelju suglasnosti koja je dana dobrovoljno.

Osobni podaci koje prikupimo za uspostavljanje kontakta odnosno komunikaciju automatski se brišu nakon obrade tvojeg zahtjeva.

Također, za registrirane korisnike postoji mogućnost prijave sadržaja i slanja upita za podršku. U takvim slučajevima pohranjujemo informacije o tome tko je podnio zahtjev, što je sadržaj zahtjeva i, ako je potrebno, na koji sadržaj se odnosi poruka. Razgovor s korisnikom se sprema u sustavu podrške. Pozivi putem otvorenih linija za podršku obrađuju se bez pohrane podataka, osim ako je identifikacija pozivatelja prijeko potrebna za razjašnjenje činjenica i ako ju je proveo pozivatelj. U tim slučajevima se činjenice koje su iznijete tijekom razgovora ili koje još uvijek nisu razjašnjene prikazuju u vidu upita za podršku.

Obrada podataka radi pružanja usluga podrške odvija se sukladno članku 6. stavku 1. točki 1. slovu a GDPR-a na temelju tvoje dobrovoljno dane suglasnosti, sukladno članku 6. stavku 1. točki 1. slovu b GDPR-a radi izvršenja ugovornih ili predugovornih mjera s nama ili povezanim plaćenim pružateljem usluga, kao i članka 6. stavka 1. točke 1 slova c i slova f GDPR-a radi osiguravanja obrade sadržaja poruka, primjerice, poruka koje zahtijevaju dokumentiranje prema njemačkom Zakonu o poboljšanju provedbe zakona na društvenim mrežama (njem. NetzDG).

Osobni podaci koje prikupimo za korištenje funkcija podrške automatski se brišu nakon obrade tvog zahtjeva, pod uvjetom da ne postoji zakonska obveza daljnjeg pohranjivanja tih podataka.

3.5 Rezervacija proizvoda putem aplikacija u trgovini App Store

Prilikom kupnje proizvoda ili pretplate putem trgovina aplikacijama (iTunes ili Google Play Store), identifikacija transakcije kupnje i kupljenog proizvoda ili pretplate pohranjuje se u svrhu dodjele tvom računu.

Temelj za pohranu tih podataka proizlazi iz ispunjavanja ugovornih obveza sukladno članku 6. stavku 1. slovu 1. točki b GDPR-a. Podaci se brišu kada više nisu potrebni za razlog za koji su prikupljeni.

3.6 Korisnički računi i profili

Kao korisnik naše mrežne ponude možeš slobodno koristiti ponudu kao gost bez registriranog računa ili registrirati račun kako bi mogao/mogla koristiti ostale funkcije. Raspon funkcija bez registracije može biti ozbiljno ograničen.

Prilikom posjete naše mrežne ponude nastaje ugovorni odnos. Obrada prikupljenih podataka provodi se sukladno članku 6. stavku 1. slovu 1. točki b GDPR-a radi ispunjenja ugovora ili provedbe predugovornih mjera. Bez članstva koje je stečeno svjesno i uz izričitu suglasnost nakon registracije, nema dodatnih troškova.

Ti nemaš zakonsku obvezu navoditi osobne podatke. Ipak, kako bismo s tobom mogli sklopiti korisnički ugovor, potrebno je navesti određene podatke koji su obavezni. Zato ima smisla dati dodatne podatke. Ako ne dostaviš određene podatke ili se protiviš njihovoj upotrebi, načelno nećeš moći koristiti sve funkcije ili usluge u punom opsegu.

3.6.1 Gost

Kao gost možeš bez obveze pristupiti našoj mrežnoj ponudi u okviru osnovnih funkcija i sadržaja koje nudimo. Tijekom toga, prikupljamo tehničke kao i podatke o korištenju radi isporuke i optimizacije sadržaja koji su na odgovarajući način opisani u ovoj izjavi. Prikupljanje osobnih podataka ne provodi se izvan tih okvira. Kao gost nije moguće unijeti dodatne osobne podatke, zbog čega i ne dolazi do njihove obrade i pohrane. Kod posebnih vrsti korištenja, kao što je pretplata na bilten koja ne zahtijeva zasebnu registraciju, vrijede odgovarajuće verzije ove izjave o zaštiti podataka.

U cilju registracije korisničkog računa, kao gost možeš preuzeti odgovarajući obrazac za registraciju. Kada se započne postupak registracije, u polja za unos morat ćeš unijeti odgovarajuće tražene podatke. Ti se podaci nakratko pohranjuju kako bi mogao/mogla potvrditi valjanost svoje adrese e-pošte (pristanak). Ako ne daš svoj pristanak, tvoji će podaci biti odmah izbrisani.

3.6.2 Registrirani korisnik

Imaš mogućnost registracije uz navođenje dodatnih osobnih podataka. Koji su to dodatni osobni podaci koji nam se prenose proizlazi iz odgovarajućih polja za unos koja se koriste za registraciju. Ti podaci su nam potrebni kako bismo ti u okviru postojećeg korisničkog odnosa mogli pružiti željeni paket usluga kojega si tražio/tražila prilikom registracije.

Nadalje, mogućnost davanja podataka pruža ti priliku optimizacije vlastitog prikaza unutar zajednice i povećanja prilika za uspostavljanje kontakta. U te podatke ubrajamo, primjerice, korisničko ime, starosnu dob, regiju i osobne sklonosti. Za pojedine funkcije i podatke na raspolaganju također imaš dodatne postavke u vezi s privatnošću. Time se prikaz može aktivirati ili spriječiti.

Osjetljivi podaci poput točnog datuma rođenja ili adrese e-pošte općenito nisu javno vidljivi te se prikupljaju i pohranjuju samo za internu upotrebu. Podatke možemo prenijeti jednom ili više obrađivača koji također koriste osobne podatke isključivo za internu upotrebu, ali koji se pripisuju nama. Mogućnost jednokratnog prikaza rođendana na dan samog rođendana možeš u svakom trenutku isključiti u postavkama privatnosti. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku ispraviti podatke koje su unijeli prilikom registracije.

Kako bi se osigurale razne funkcije, pohranjuju se podaci koje samo ti možeš vidjeti. To uključuje, primjerice, interni sustav e-pošte za komunikaciju, posjetitelje tvojeg profila i ostale podatke koji se općenito ne pojavljuju na javnom profilu ili su putem postavki privatnosti izuzeti iz prikaza.

U statističke svrhe i radi optimizacije naše ponude, u redovitim intervalima i u slučaju relevantnih događaja od registriranog korisnika prikupljamo ključne podatke o korištenju mrežne ponude.

Možeš dodatno navesti različite podatke. I u tom je slučaju svrha pohrane i obrade općenito stavljanje na raspolaganje mrežne ponude s funkcijama zajednice (članak 6. stavak 1. točka 1. slovo a GDPR-a). Usto, sukladno članku 6. stavku 1. točki 1. slovu f GDPR-a, postoji legitimni interes da se unutar mrežne ponude stave na raspolaganje određeni podaci u obliku „profila” te da se povežu funkcije koje služe radu mrežnih ponuda, a koje svi korisnici općenito očekuju u vezi s osnovnim radom mrežnih ponuda.

U svakom trenutku ćemo na zahtjev pružiti informacije o tome koji osobni podaci se pohranjuju. Nadalje ćemo na zahtjev ispravljati ili brisati osobne podatke ili obavijesti, pod uvjetom da ne postoje zakonski zahtjevi za pohranu ili ograničenje svrhe. Podaci koji nisu vezani za pohranu brišu se kada više nisu potrebni za postizanje svrhe za koju se prikupljaju, obično kada se izbriše korisnički račun. U vezi s tim, na raspolaganju ti stoji naš službenik za zaštitu podataka.

3.7 Provjera autentičnosti i punoljetnosti

Uz kombiniranu provjeru autentičnosti i punoljetnosti, JOYclub je predan dosljednom postupanju protiv lažnih podataka i radi osiguravanja zaštite maloljetnika. U JOYclubu svi članovi mogu besplatno i za samo nekoliko minuta provesti provjeru svoje autentičnosti. Istodobno se potvrđuje punoljetnost.

U sklopu provjere autentičnosti i punoljetnosti videosnimkom provjeravamo autentičnost podataka s tvojeg profila, osobito u pogledu spola i punoljetnosti. U slučaju sumnje, možemo zatražiti da nam predočiš svoju osobnu iskaznicu. Podaci se pohranjuju na poslužiteljima unutar Njemačke i to samo nakratko radi provjere. Po okončanju procesa provjere, dostavljeni videomaterijal, koji mogu pogledati samo revizori u JOY timu, bit će nepovratno izbrisan. Podaci se neće prenositi trećim stranama.

Kod izolirane provjere autentičnosti, u svrhu provjere od tebe dobivamo samo fotografiju.

Sudjelovanje u kombiniranoj provjeri autentičnosti i punoljetnosti te provjeri autentičnosti je dobrovoljno. Pravni temelj za obradu gore navedenih podataka je tvoja suglasnost sukladno članku 6. stavku 1. slovu a GDPR-a, te članku 6. stavku 1. slovu c GDPR-a u usporedbi s člankom 4. stavkom 2. njemačkoga Državnog ugovora o zaštiti ljudskog dostojanstva i zaštiti maloljetnika u radijskim i televizijskim programima (JMStV) radi provjere punoljetnosti. Po okončanju provjere, svi podaci će u potpunosti biti izbrisani.

Videoprovjera nije jedini način da se provede provjera autentičnosti/punoljetnosti. Primjerice, imaš mogućnost sudjelovanja u ovoj provjeri na licu mjesta.

3.8 Nagradne igre i ankete

Sudjelovanje u anketama i nagradnim igrama pruža mogućnost osvajanja virtualnih i fizičkih predmeta. Potonji slučaj iziskuje dostavu pobjedniku, za što prikupljamo adresu za dostavu i stvarno ime i prezime. Ti se podaci obrađuju uz izričitu suglasnost sukladno članku 6. stavku 1. točki 1. slovu a GDPR-a u svrhu slanja nagrade.

Podaci o adresi se brišu nakon slanja.

4. Prijenos podataka

Tvoji osobni podaci neće se prenositi trećim stranama u druge svrhe izuzev u one koje su navedene u nastavku.

Tvoje osobne podatke prenijet ćemo trećim stranama samo:

5. Alati za praćenje i analizu

U nastavku navedene korištene mjere za praćenje i analizu provode se na temelju članka 6. stavka 1. točke 1. slova f GDPR-a. Primjenom korištenih mjera praćenja želimo osigurati izradu koja se temelji na potrebama kao i kontinuiranu optimizaciju naših mrežnih ponuda. Osim toga, koristimo mjere za praćenje radi statističkog bilježenja upotrebe naših mrežnih ponuda i njihove procjene u cilju optimizacije naše ponude namijenjene tebi. Ti interesi smatraju se opravdanim u smislu gore navedenoga propisa.

Odgovarajuće svrhe obrade podataka te kategorije podataka mogu se pronaći unutar odgovarajućih alata za praćenje.

5.1 Google

Primjenjujemo proizvode i alate tvrtke Google Ireland Limited (u daljnjem tekstu: Google). Za podatke koje obrađuje Google primjenjuju se različiti propisi o zaštiti podataka tvrtke Google. Njih možeš pogledati na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U nastavku ćeš saznati kako konkretno koristimo proizvode.

Za optimizaciju naših aplikacija i prikaz automatskih obavijesti koristimo Google Firebase. Anonimizirane informacije koje smo prikupili o tvojem korištenju i trajanju korištenja prenose se poslužitelju tvrtke Google u SAD-u, gdje se pohranjuju. Ako je potrebno, te se informacije mogu prenijeti trećim stranama ako je to propisano zakonom ili ako treće strane te podatke obrađuju u naše ime. Ni u kojem se slučaju tvoja IP adresa neće dovoditi u vezu s drugim podacima kojima raspolaže tvrtka Google. IP adrese su anonimizirane tako da njihova dodjela nije moguća (prekrivanje IP adrese).

U aplikaciji možeš u bilo kojem trenutku onemogućiti korištenje usluge Google Firebase.

Dodatne informacije o zaštiti podataka i načinu funkcioniranja povezanog s uslugom Google Firebase kao i o trajanju pohrane podataka možeš pronaći na https://firebase.google.com/support/privacy/

Obrada se odvija na temelju članka 6. stavka 1. točke 1. slova a i članka 6. stavka 1. točke 1. slova f GDPR-a iz opravdanog interesa za mogućnosti izrade temeljene na potrebama i stalnoj optimizaciji naših aplikacija te prikazu automatskih obavijesti.

Imaš pravo i zbog razloga koji proizlaze iz tvoje posebne situacije u bilo kojem trenutku uložiti prigovor protiv obrade tvojih osobnih podataka, a koji se prikupljaju na temelju članka 6. stavka 1. točke 1. slova f GDPR-a.

Pohranjivanje kolačića možeš spriječiti odabirom odgovarajućih tehničkih postavki u softveru tvojeg preglednika. Međutim, želimo napomenuti da u tom slučaju možda nećeš moći u punoj mjeri koristiti sve funkcije naše mrežne ponude.

Možeš onemogućiti za tebe personalizirano oglašavanje u postavkama za oglašavanje sustava Google. Upute o tome pronaći ćeš na https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

5.2 Korištenje tehnologije AppsFlyer

Koristimo usluge pružatelja AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., Herzliya, Israel („AppsFlyer”, www.appsflyer.com) kako bismo saznali više o tome kako su korisnici doznali za našu aplikaciju te kako koriste našu aplikaciju. Pritom se prikupljaju, obrađuju i koriste određene informacije o uređajima korisnika, njihovom ponašanju na mreži i sadržaju stranica kojima pristupaju. Ovdje se osobito radi o podacima vezanim za:

S jedne strane, AppsFlyer u naše ime koristi te podatke za analizu i ocjenu uspješnosti naših marketinških mjera i kanala da bi se procijenilo kako korisnici reagiraju na određene kampanje, kako koriste aplikaciju i kakva je njihova interakcija s njom. Gore navedeni podaci ne koriste se za individualizaciju pojedinačnih korisnika niti za njihovu dodjelu određenoj osobi. S druge strane, podaci se koriste za otkrivanje i sprječavanje slučajeva tzv. „mobilnih prijevara” odnosno manipulativnih i prijevarnih radnji u vezi s našim marketinškim mjerama. Na temelju prikupljenih i naknadno agregiranih podataka, AppsFlyer nam može pokazati jesu li određene radnje u vezi s našom aplikacijom (npr. preuzimanje ili instalacija) posljedica manipulacije. To također služi našem ekonomskom interesu, budući da se takve radnje koje su uzrokovane mobilnom prijevarom moraju uzeti u obzir pri plaćanju nadoknade našim kooperativnim partnerima (oglasnim mrežama / partnerskim stranicama koje uključuju naše oglase). Stoga se obrada podataka temelji na takozvanoj klauzuli o ravnoteži interesa sukladno članku 6. stavku 1. slovu f GDPR-a i u okviru našeg gore opisanoga opravdanog interesa.

Ako ne želiš da AppsFlyer prikuplja tvoje podatke, u postavkama aplikacije u odjeljku „Privatnost” možeš pronaći stavku „Dijagnostika i korištenje” koju možeš onemogućiti. Onemogućavanjem se podaci neće prenositi usluzi AppsFlyer.

6. Ostali pružatelji

6.1 Videozapisi i GIF datoteke

6.1.1 Reproduktor za YouTube i Vimeo

Za integraciju videozapisa koristimo pružatelje YouTube i Vimeo. Platformom YouTube upravlja YouTube LLC sa sjedištem na adresi 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, SAD. YouTube zastupa Google Ireland Limited sa sjedištem na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Republika Irska. Za videozapise s YouTubea koji su integrirani u našu mrežnu ponudu aktivirana je proširena zaštita podataka. To znači da se od posjetitelja naše mrežne ponude na YouTubeu ne prikupljaju niti pohranjuju bilo kakve informacije, osim ako one ne služe za reprodukciju videozapisa. Ostale informacije o obradi podataka i napomene o zaštiti podataka za YouTube (Google) možeš pronaći na https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de i https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

Platformom Vimeo upravlja Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SAD. Ostale informacije o obradi podataka i napomene o zaštiti podataka nalaze se na https://vimeo.com/privacy.

6.1.2 Giphy, Tenor

Za integraciju animacija (takozvanih GIF datoteka) koristimo pružatelje Tenor i Giphy. Platformom Tenor upravlja Tenor, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Ostale informacije o obradi podataka i napomene o zaštiti podataka možeš pronaći na https://tenor.com/legal-privacy.

Platformom Giphy upravlja Giphy Inc., 416 West 13th Street, Suite 207 New York, NY 10014. Ostale informacije o obradi podataka i napomene o zaštiti podataka možeš pronaći na https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360020028332-GIPHY-Privacy-Policy.

6.1.3 Napomene

Pravni temelj za obradu osobnih podataka korisnika je članak 6. stavak 1. slovo f GDPR-a. Obrada osobnih podataka korisnika omogućuje nam vizualno prikazivanje korisnih informacija.

Prilikom poziva naše mrežne ponude moguće je da se preko tehnologije implementiranja podaci, kao npr. tvoja IP adresa, ponovno prenesu natrag na platforme. Kako bi spriječio/spriječila postavljanje kolačića za praćenje i prilikom reprodukcije videozapisa, pohranu kolačića možeš spriječiti tako što ćeš na odgovarajući način prilagoditi softver svog preglednika. Međutim, želimo napomenuti da u tom slučaju možda nećeš moći u punoj mjeri koristiti sve funkcije naše mrežne ponude.

Nemamo nikakvog utjecaja na način na koji platforma koristi podatke. Obavijesti se o tome izravno kod odgovarajućih operatora koristeći navedene veze i po potrebi prilagodi svoje postavke privatnosti.

6.2 Videočavrljanje

Kada koristiš funkciju videočavrljanja pružatelja Nexmo Inc., 23 Main Street, Holmdel, NJ 07733, SAD (u daljnjem tekstu: Nexmo), stvarni podaci o prijenosu sadržaja tijekom čavrljanja (videoslika i zvučni zapis), kao i metapodaci i komunikacijski podaci potrebni za integraciju na strani klijenta (vrijeme i trajanje korištenja, identifikacija izvora i odredišta, lokacija, IP adresa) prenose se na poslužitelje pružatelja. Pohranjivanje se odvija samo u mjeri potrebnoj za uspostavljanje čavrljanja i provođenje sigurnosnih mjera.

Ta se obrada provodi isključivo za pružanje usluge videočavrljanja i zakonita je sukladno članku 6. stavku 1. slovu b GDPR-a.

Obradu u naše ime i prema našim uputama provodi pružatelj Nexmo. Pritom je moguća obrada podataka na poslužiteljima u različitim zemljama. Ako se obrada odvija u trećim zemljama, osigurano je da se standardne ugovorne klauzule EU primjenjuju na tu obradu te su time zajamčena dostatna jamstva za odgovarajuću razinu zaštite podataka.

Dodatne napomene u vezi s obradom podataka pružatelja Nexmo možeš pronaći ovdje: https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/

6.3 Automatske obavijesti

Koristimo AWS Pinpoint, tehnologiju tvrtke Amazon Web Services EMEA Sarl, Rue Plaetis 5, 2338 Luxemburg, kako bismo ti mogli slati osobne automatske obavijesti. To će se dogoditi samo ako si prilikom instaliranja aplikacije ili kasnije u postavkama prihvatio/prihvatila prijem automatskih obavijesti. Tim prihvaćanjem našem se poslužitelju i pružatelju usluga prenosi jedinstveni identifikacijski broj uređaja koji nam omogućuje posebnu dodjelu i slanje poruka. Pravni temelj obrade je tvoja suglasnost sukladno članku 6. stavku 1. točki 1. slovu a GDPR-a. U bilo kojem trenutku možeš opozvati ovu suglasnost tako što ćeš ponovno onemogućiti automatske obavijesti.

7. Prava osobe čiji se podaci obrađuju

Imaš pravo:

8. Pravo na ulaganje prigovora

Ako se tvoji osobni podaci obrađuju na temelju legitimnih interesa sukladno članku 6. stavku 1. točki 1. slovu f GDPR-a, prema članku 21. GDPR-a imaš pravo uložiti prigovor na obradu tvojih osobnih podataka ako za tako nešto postoje razlozi koji proizlaze iz tvoje posebne situacije ili je prigovor usmjeren protiv izravnog oglašavanja. U prvom slučaju tvoji podaci se brišu osim ako ne možemo dokazati da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za njihovu obradu, koji su bitniji nego tvoji interesi, prava i slobode ili ako obrada služi za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva. U potonjem slučaju imaš opće pravo na ulaganje prigovora koje ćemo provesti bez potrebe za navođenjem konkretne situacije.

Ako želiš iskoristiti svoje pravo na opoziv ili ulaganje prigovora, dovoljno je poslati e-poštu na dsb@fp.de.

9. Sigurnost podataka

Prilikom pristupa našim mrežnim ponudama koristimo široko rasprostranjenu metodu SSL (Secure Socket Layer) u vezi s najvišom razinom šifriranja koju podržava tvoj uređaj. Načelno je to obično 256-bitno šifriranje. Ako tvoj uređaj ne podržava 256-bitno šifriranje, umjesto njega koristit ćemo 128-bitv3 tehnologiju.

Također koristimo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili tvoje podatke od slučajnih ili namjernih manipulacija, djelomičnog ili potpunog gubitka, uništenja ili neovlaštenog pristupa trećih strana. Naše sigurnosne mjere neprestano usavršavamo sukladno trenutačnim tehnološkim standardima.

10. Ažuriranje i izmjena ove izjave o zaštiti podataka

Ovo je trenutačno važeća izjava o zaštiti podataka, a stanje izjave vrijedi od 1. rujna 2021.

Zbog dodatnog razvoja naših mrežnih ponuda ili promijenjenih zakonskih odnosno službenih propisa, može doći do potrebe ažuriranja ove izjave o zaštiti podataka. U svakom trenutku možeš pristupiti i pohraniti trenutačno važeću izjavu o zaštiti podataka.