Naudojimo sąlygos / Bendrosios sąlygos

Kita svarbi informacija: * Privatumo politika 

Šios Naudojimo sąlygos nustato F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Vokietija (toliau – Operatorius) interneto svetainių ir (arba) mobiliųjų programėlių naudojimo sąlygas. Vartotojai gali susipažinti su Operatoriaus svetainėse ir (arba) programėlėse pateikiama informacija. Be to, naudotojai turi galimybę, be kita ko, į Operatoriaus svetaines ir (arba) programėles įkelti tekstus, paveikslėlius, duomenis, grafiką, filmų siužetus ir pan. Naudotojų įkeltą turinį gali peržiūrėti kiti naudotojai ir, žinoma, jie patys. Siekiant užtikrinti sklandų ir kultūringą suaugusiųjų, turinčių pačias įvairiausias pažiūras ir požiūrį į gyvenimą, sambūvį, Operatorius neišvengiamai turi reikalauti, kad naudotojai sutiktų su tam tikromis taisyklėmis ir procedūromis. Naudodamasis Operatoriaus mobiliosiomis programėlėmis, skirtomis „iOS“ ir „Android“ įrenginiams (toliau – mobiliosios programėlės), naudotojas sutinka su šių Naudojimo sąlygų galiojimu. Joms prieštaraujančios naudotojų naudojimo sąlygos netampa sutarties dalimi. Operatorius pasilieka teisę koreguoti ar keisti Naudojimo sąlygas. Jei Naudojimo sąlygos bus pakoreguotos ar iš dalies pakeistos, naudotojai bus informuoti el. paštu likus keturioms savaitėms iki jų įsigaliojimo. Jei per keturias savaites nuo el. laiško gavimo naudotojas nepareiškia prieštaravimo dėl pakeistų Naudojimo sąlygų galiojimo, laikoma, kad jis su pakeistomis Naudojimo sąlygomis sutinka. Prieštaravimo atveju Operatorius turi teisę nutraukti sutartinius santykius. Apie šio keturių savaičių laikotarpio svarbą Operatorius atskirai informuoja naudotoją elektroniniu laišku, kuriame pateikiamos pakeistos sąlygos.

1. Operatoriaus paslaugos

Operatorius teikia interneto svetaines ir mobiliąsias programėles, kuriose naudotojai, be kita ko, gali įkelti ar kitaip įvesti turinį. Be kita ko, Operatorius suteikia galimybę gauti šį turinį. Registracija Operatoriaus interneto svetainėse ir (arba) mobiliosiose programėlėse ir naudojimasis jomis yra nemokamas. Vien tik užsiregistravus ir naudojantis Operatoriaus interneto svetainėmis ir (arba) mobiliosiomis programėlėmis, kurios yra pagrindinės narystės dalis, jokių išlaidų nepatiriama. Mokamos parinktys yra aiškiai pažymėtos ir, jei naudotojas pageidauja, jas gali užsisakyti atskirai. Operatoriaus siūlomos paslaugos skirtos tik pilnametystės sulaukusiems asmenims, juridiniams asmenims ir ūkinėms bendrijoms. Nepilnamečiams draudžiama registruotis Operatoriaus interneto svetainėse ir (arba) mobiliosiose programėlėse. Iš esmės Operatorius netikrina naudotojų įkelto ir įvesto turinio. Todėl jis negali garantuoti jų tikslumo, tinkamumo ir kokybės. Vis dėlto Operatorius pasilieka teisę, be kita ko, savo nuožiūra atmesti, pataisyti ar ištrinti profiliuose skelbiamą turinį ir informaciją ir (arba) laikinai ar visam laikui užblokuoti naudotojo paskyrą. Tai ypač taikoma, jei Operatorius sužino apie šių Bendrųjų sąlygų ar teisinių nuostatų pažeidimą, jei paaiškėja klaidinga informacija arba yra kitų svarbių priežasčių. Siekdamas apsisaugoti nuo klastočių ir neaiškaus pobūdžio pasiūlymų, Operatorius pasilieka teisę tikrinti naudotojų paskyrų autentiškumą ar teisingumą ir šiuo tikslu prašyti naudotojų pateikti tam tikrus dokumentus, pavyzdžiui, patikros nuotraukas arba asmens tapatybės kortelių kopijas. Naudotojai gali pasirinkti, ar reaguoti į tokį Operatoriaus prašymą. Jei naudotojai nevykdo prašymo, Operatorius pasilieka teisę ištrinti paskyrą. Naudotojai neturi teisės reikalauti naudotis Operatoriaus paslaugomis ir (arba) skelbti turinį Operatoriaus interneto svetainėse ir (arba) mobiliosiose programėlėse. Pažeidus šias Bendrąsias taisykles, teisines nuostatas arba esant kitoms svarbioms priežastims, pvz., sutrikus darniam svetainių ir (arba) programėlių naudotojų sambūviui, Operatorius gali uždrausti naudotojams ateityje naudotis virtualiomis paslaugomis. Nariai, kuriems buvo uždrausta naudotis virtualiomis paslaugomis, negali iš naujo registruotis Operatoriaus paslaugų teikimo sistemoje. Jei draudimai apeinami registruojantis nauju pseudonimu, paskyros duomenys bus ištrinti iš karto apie tai sužinojus. Prieš buvusius narius, kuriems buvo uždrausta naudotis paslaugomis ir kurie pakartotinai bandė iš naujo užsiregistruoti, bus imtasi teisinių veiksmų, kurių išlaidas teks atlyginti. Rimtų asmeninių išpuolių, įžeidinėjimų, šmeižto ir grasinimų ar kitokio elgesio, už kurį numatyta baudžiamoji atsakomybė, atveju Operatorius pasilieka teisę kreiptis į baudžiamojo persekiojimo institucijas. Operatorius savo nuožiūra įvertina situaciją, dėl kurios reikia keisti, atmesti, ištrinti, užblokuoti naudotojo paskyrą arba uždrausti naudotis virtualiomis paslaugomis. Operatorius gali bet kada pakeisti, išplėsti ar apriboti platformos paslaugas, funkcijas ir turinį. Jei tai susiję su mokamomis parinktimis galimybėmis, Operatorius užtikrina tinkamą kompensaciją. Bendravimas tarp naudotojų, pvz., per „ClubMail“, vyksta be Operatoriaus moderatorių patikrinimo. Jei Operatorius turi teisinę, teisminę ar administracinę prievolę, jis gali atlikti atitinkamas paieškas ir perduoti atitinkamus įrodymus institucijoms. Jei naudotojo nemokama paskyra nesinaudojama ilgiau nei 3 mėnesius, Operatorius gali ją ištrinti be papildomo įspėjimo. Šiuo atveju naudotojas neturi teisės į duomenų saugojimą ar grąžinimą.

2. Sutarties sudarymas / paskyros

Norėdamas naudotis mobiliųjų programėlių funkcijomis, naudotojas turi nemokamai užsiregistruoti. Registracijai reikalingas galiojantis naudotojo el. pašto adresas. Registruodamiesi naudotojai gali pasirinkti naudotojo vardą ir slaptažodį. Tada jie gaus asmeninę paskyrą (naudotojo paskyrą). Bet kokias įvesties klaidas prieš pateikiant užsakymą galima ištaisyti užsakymo puslapyje. Užsiregistruodamas kaip narys arba susikurdamas profilį, narys pateikia pasiūlymą sudaryti naudojimo sutartį. Jis neturi teisės reikalauti sudaryti sutartį. Sėkmingai užsiregistravus patvirtinamas sutarties sudarymas. Atskiro Operatoriaus patvirtinimo nereikia. Sutarties teksto Operatorius nesaugo. Šiuo metu sutartį galima sudaryti tik vokiečių kalba. Pagrindinėmis Operatoriaus paslaugomis galima naudotis nemokamai. Naudotojai už mokestį gali įsigyti įvairių papildomų naudų. Atitinkamos kainos aiškiai ir matomai pateikiamos naudotojams interneto svetainėse ir Operatoriaus mobiliosiose programėlėse prieš galutinį pirkimą. Operatorius pasilieka teisę bet kada keisti šias kainas. Užsakydamas mokamas funkcijas tam tikram laikotarpiui, naudotojas užsisako prenumeratą, kuri automatiškai pratęsiama priklausomai nuo pasirinkto laikotarpio, jei naudotojas jos neatšaukia per nurodytą 24 valandų laikotarpį iki atitinkamo laikotarpio pabaigos. Vienam asmeniui leidžiama turėti tik vieną paskyrą. Poros gali susikurti ne tik bendrą poros profilį, bet ir po asmeninį profilį. Komercinių paslaugų teikėjams leidžiama susikurti papildomą profilį, skirtą tik asmeniniam naudojimui. Pažeidus šią nuostatą, Operatorius pasilieka teisę ištrinti naudotojo paskyrą. Komercinių pasiūlymų arba finansinių interesų turintys naudotojai privalo tai aiškiai nurodyti savo profilyje ir registruodamiesi naudoti atitinkamą paskyros tipą. Operatoriaus prašymu naudotojas turi pateikti komercinio naudotojo statusą patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, verslo liudijimą ar panašų dokumentą. Pažeidus šią prievolę, Operatorius turi teisę ištrinti paskyrą.

3. Sutarties atsisakymo teisės išaiškinimas

Teisė atsisakyti sutarties Turite teisę atsisakyti šios sutarties per keturiolika dienų nenurodydami priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis yra keturiolika dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite mus, Operatorių, F&P GmbH,

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Vokietija

El. paštas: support@joyce.app aiškiu pareiškimu (pvz., paštu išsiųstu laišku arba el. paštu) informuoti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties. Šiam tikslui galite naudoti pridedamą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, tačiau ji nėra privaloma. Norint laikytis atsisakymo termino, pakanka, kad pranešimą apie pasinaudojimą sutarties atsisakymo teise išsiųstumėte iki atsisakymo termino pabaigos. Sutarties atsisakymo pasekmės Jei atsisakote šios sutarties, privalome nedelsdami, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai gavome pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžinti jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo būdą nei pigiausias mūsų siūlomas standartinis pristatymas). Šiam grąžinimui mes naudojame tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote atlikdami pirminę operaciją, nebent su jumis aiškiai susitarta kitaip; jokiu būdu už šį grąžinimą iš jūsų nebus imamas mokestis. Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma Jei norite atsisakyti sutarties, užpildykite ir atsiųskite šią formą adresu: F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Vokietija, el. paštas: support@joyce.app Aš (mes) (*) atšaukiu (-iame) (*) savo (*) sudarytą sutartį dėl šių prekių pirkimo (*) ir (arba) šių paslaugų teikimo (*) Užsakyta (*) / gauta (*)

Vartotojo (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s)

Vartotojo (-ų) adresas

Vartotojo (-ų) parašas (tik popierinio pranešimo atveju)

Data (*) Išbraukti, kas netaikoma Sutarties atsisakymo teisės išaiškinimo pabaiga

4. Naudotojų pareigos

Naudotojai įsipareigoja registruodamiesi pateikti tik teisingą, išsamią ir naujausią informaciją apie save ir atitikti minimalius reikalavimus, būtinus norint skelbti turinį Operatoriaus interneto svetainėse ir (arba) mobiliosiose programėlėse. Atsiradus pasikeitimų, jūs atnaujinsite šiuos duomenis. Jei paskyroje būtina atlikti pakeitimų, kuriems naudotojas pats negali daryti įtakos, apie tai reikia pranešti Operatoriui. Jei kyla pagrįstų abejonių dėl duomenų tikrumo, Operatorius gali laikinai užblokuoti paskyrą, kad apsaugotų kitus narius nuo galimų klastočių, ir pareikalauti, kad naudotojas įrodytų duomenų tikrumą. Jei naudotojas nevykdo šio prašymo, Operatorius turi teisę ištrinti paskyrą. Slaptažodžiai naudojami tam, kad svetainėmis ir (arba) mobiliosiomis programėlėmis negalėtų naudotis pašaliniai asmenys. Jų negalima perduoti trečiosioms šalims, jie turi būti apsaugoti nuo trečiųjų šalių prieigos ir dėl jūsų pačių saugumo turi būti nuolat keičiami. Operatorius niekada neklausia naudotojo slaptažodžio. Įtarus piktnaudžiavimą, slaptažodis taip pat turi būti pakeistas ir apie tai turi būti nedelsiant pranešta Operatoriui. Naudotojas yra atsakingas už savo veiklą, duomenis ir turinį ir privalo laikytis teisės aktų nuostatų. Tai visų pirma susiję su autorių teisių, prekių ženklų apsaugos ir nepilnamečių apsaugos sritimis. Naudotojai garantuoja, kad turi visas reikiamas teises, susijusias su Operatoriaus duomenų bazėje paskelbtu turiniu, kad šio turinio naudojimas ir (arba) eksploatacija nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių (pvz., teisės į savo atvaizdą, teisės į pavadinimą, trečiųjų šalių prekių ženklų teisių) ir kad paskelbtas turinys nepažeidžia šių Bendrųjų sąlygų ar įstatymų nuostatų. Narys įsipareigoja Operatoriaus prašymu įrodyti nuosavybės teisę į turinį. Visi naudotojai privalo laikytis Bendruomenės vadovo, kurį galima rasti Operatoriaus interneto svetainėse ir (arba) mobiliosiose programėlėse, skiltyje „Pagalba ir kontaktai“. Tai, be kita ko, apima pagarbų elgesį su kitais nariais ir draugišką toną. Kiekvienas naudotojas įsipareigoja neįžeidinėti, neprovokuoti ir nepersekioti kitų naudotojų bei negrasinti jiems. Naudotojai įsipareigoja Operatoriaus interneto svetainėse ir (arba) mobiliosiose programėlėse skelbti ar perduoti Operatoriui tik tokį turinį, kuris nėra priskirtas prie „draudžiamo turinio“, nurodyto šių Bendrųjų sąlygų 6 skyriuje. Be to, naudotojai įsipareigoja naudotis Operatoriaus paslaugomis tik su išmaniaisiais telefonais arba planšetiniais kompiuteriais, atitinkančiais naujausius techninius standartus. Griežtai draudžiama imtis bet kokių priemonių, kuriomis siekiama ar gali būti siekiama pabloginti, apeiti ar trukdyti tinkamam Operatoriaus paslaugų veikimui. Tai visų pirma taikoma toliau išvardytoms priemonėms ir atakoms: XSS, SQL-Injection, CSRF, Phishing, DoS, DDos, Brute-Force, Session-Capturing, automatinės ar scenarijais valdomos prieigos, taip pat kitos rankinės ir automatinės prieigos ar intervencijos į Operatoriaus paslaugų techninę infrastruktūrą. Apie visus šios nuostatos pažeidimus Operatorius praneša kompetentingoms teisėsaugos institucijoms. Naudotojai įsipareigoja atlyginti Operatoriui ir (arba) su juo susijusioms bendrovėms, taip pat jo ir (arba) su juo susijusių bendrovių darbuotojams, atstovams, akcininkams ir įgaliotiems atstovams visus trečiųjų šalių reikalavimus, pareikštus Operatoriui ir (arba) su juo susijusioms bendrovėms, taip pat jo ir (arba) su juo susijusių bendrovių darbuotojams, atstovams, akcininkams ir įgaliotiems atstovams dėl jų teisių pažeidimo, padaryto Naudotojo paskelbtu turiniu Operatoriaus interneto svetainėse ir (arba) mobiliosiose programėlėse arba dėl kitokio naudotojų naudojimosi Operatoriaus paslaugomis. Po pirmo Operatoriaus pareikalavimo naudotojas padengia visas būtinos teisinės gynybos išlaidas, įskaitant visas teismo ir advokato išlaidas.

5. Teisių suteikimas

Perduodamas arba įkeldamas savo turinį (tekstus, nuotraukas, grafiką, filmų siužetus ir t. t.), naudotojas suteikia Operatoriui nemokamą, paprastą, erdvėje ir laike neribotą teisę naudoti, keisti, pateikti, padaryti prieinamą, atgaminti ir platinti perduotą turinį minėtose Operatoriaus sistemose arba per jas. Ką tai reiškia jums? Pavyzdžiui, jei įkelsite savo profilio nuotraukas, prireikus jų dydis bus pakeistas („modifikuotas“) ir jos bus rodomos („atkuriamos“) jūsų profilio lankytojams. Tačiau visas jūsų skelbiamas turinys visada priklauso jums. Niekas negali naudoti jūsų turinio be jūsų aiškaus sutikimo – nei komerciniais, nei tyrimų ar kitais tikslais.

6. Draudžiamas turinys

Naudojantis platforma būtina laikytis galiojančių įstatymų ir nepažeisti trečiųjų šalių teisių. Visų pirma naudotojui draudžiama

skelbti įžeidžiantį, šmeižikišką, rasistinį, kurstantį, smurtą propaguojantį, amoralų ar diskriminacinį turinį,

neteisingus faktus,

politinį ar ideologinį turinį, išskyrus atvejus, kai tai susiję su konkrečiomis platformos temomis arba kai reklamuojamos politinės partijos ar ideologijos,

naudoti teisiškai saugomą (pvz., pagal autorių teisių ar prekių ženklų įstatymus) turinį, neturint tam leidimo; arba pateikti nuorodas į kitas neteisėto turinio telekomunikacijų priemones. Bet koks turinys apie narkotikus, vaistus ir praktiką, kuri kenkia organizmui ar yra pavojinga sveikatai, paprastai yra neleistinas ir reikalauja išimtinio moderatorių sutikimo. Be to, naudotojui draudžiama persekioti, apgaudinėti, viešai įtarinėti ar provokuoti kitus platformos naudotojus ar darbuotojus. Naudotojams draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai piktnaudžiauti Operatoriaus paslaugomis reklamos tikslais, t. y. platinti telefono numerius, el. pašto adresus, nuorodas, SMS numerius ar kitas susisiekimo galimybes siekiant komercinio kontakto su kitais naudotojais. Visų pirma draudžiama kitiems naudotojams siųsti paslaugų numerius, prasidedančius skaičiais 0900, arba kitus apmokestinamų paslaugų numerius. Be to, draudžiama teikti nuorodas į panašius (komercinius ar nekomercinius) paslaugų pasiūlymus paslaugų teikėjo svetainėje kontaktiniais tikslais ir kelis kartus kurti identišką ar beveik identišką turinį. Naudotojas įsipareigoja skelbti tik kvalifikuotus įrašus ir komentarus, atitinkančius kontekstą (pvz., atitinkamą grupę, forumą ar paveikslėlį). Bendravimo tonas turi būti mandagus ir dalykiškas. Objektyvi kritika yra pageidautina, nuo asmeninių išpuolių ir pykčio reikia susilaikyti, kaip ir nuo diskusijų apie moderavimo sprendimus. Įrašai ir komentarai, pažeidžiantys pirmiau nurodytas taisykles, gali būti moderuojami arba ištrinami. Naudotojams gali būti laikinai arba visam laikui uždrausta toliau naudotis forumu arba platforma. JOYCE aiškiai draudžiama siūlyti ir pirkti seksualines paslaugas. Atitinkamas turinys arba profiliai, kuriuose siūlomas mokamas seksas, bus pašalinti. Tai galima padaryti ir atgaline data, jei finansiniai interesai paaiškėja iš profilio aprašymo, skundų dėl „ClubMails“ ar pokalbių, pranešimų forumuose ar kitur.

7. Mokamos parinktys / atšaukimas

Operatoriaus interneto svetainėse ir (arba) mobiliosiose programėlėse siūlomos mokamos parinktys. Atitinkamos kainos aiškiai ir matomai pateikiamos naudotojui svetainėje ir (arba) mobiliosiose programėlėse prieš galutinį pirkimą. Operatorius pasilieka teisę bet kada keisti šias kainas. Jei Operatorius siūlo mokamas parinktis, pagrindiniai įsipareigojimai nustatomi pagal atitinkamas sutartas sąlygas. Kad galėtų apdoroti mokėjimus už mokamas narystes, Operatorius bendradarbiauja su išorės mokėjimo paslaugų teikėjais. Užsakydami mokamą narystę, naudotojai sutinka, kad galioja šių atsiskaitymo partnerių bendrosios sąlygos. Bendrąsias sąlygas galima rasti atitinkamų atsiskaitymo partnerių interneto svetainėse. Naudotojai gali bet kada atšaukti savo nemokamą narystę, susijusią su Operatoriaus paslaugomis. Jei narystė yra mokama, sutartiniai santykiai baigiasi naudotojui nutraukus sutartį ir pasibaigus sutartam terminui. Atitinkamą paskyros ištrynimo funkciją naudotojai gali rasti savo paskyros nustatymuose Operatoriaus interneto svetainėse ir (arba) mobiliosiose programėlėse. Atšaukti užsakymą taip pat galima faksu arba el. paštu. Jei Operatorius keičia, blokuoja, tikrina ar ištrina paskyras remdamasis Naudojimo sąlygomis arba uždraudžia naudotojui naudotis svetaine, tai neturi įtakos mokėjimo įsipareigojimams, susijusiems su mokama naryste, ir Operatorius negrąžina jokių naudotojo jau sumokėtų sumų.

8. Garantijos

Operatoriaus pateiktos duomenų bazės ir kitos techninės priemonės atitinka dabartinį technikos lygį. Operatorius stengiasi užtikrinti kuo didesnį platformos prieinamumą. Tačiau dėl nuo Operatoriaus nepriklausančių problemų (nenugalimos jėgos aplinkybių, trečiųjų šalių kaltės ir pan.) arba techninės priežiūros darbų gali būti laikinai apribotas Operatoriaus paslaugų prieinamumas. Operatorius negarantuoja, kad jo mobiliosios programėlės bus nuolat prieinamos ar pasiekiamos, ir neatsako už prastovas dėl būtinų priežiūros ir techninės priežiūros darbų ar naujai atsiradusių klaidų, jei jų nebuvo galima numatyti ir jos gali pasitaikyti ir sąžiningam vidutiniam programuotojui. Be to, Operatorius neprisiima jokių garantijų dėl įkelto turinio tikrumo ir išsaugojimo. Jei paskyra ištrinama, pakeičiama arba užblokuojama dėl Naudojimo sąlygų pažeidimo, pretenzijų dėl paskyroje saugomo turinio ir bendravimo duomenų grąžinimo kelti negalima.

9. Atsakomybės apribojimas

Bet kokios pretenzijos Operatoriui dėl žalos atlyginimo yra atmestinos, neatsižvelgiant į teisinį pagrindą, išskyrus atvejus, kai Operatorius, jo teisiniai atstovai ar įgaliotiniai kaltinami tyčia ar dideliu neatsargumu. Operatoriaus atsakomybė už žalą gyvybei, kūnui ir sveikatai, taip pat atsakomybę už gaminius reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyta atsakomybė išlieka nepakitusi. Esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo atveju Operatorius atsako už bet kokį aplaidumą, tačiau tik iki numatomos žalos dydžio. Pirmiau nurodyti atsakomybės apribojimai taip pat taikomi su Operatoriumi susijusioms bendrovėms, taip pat asmeninei Operatoriaus ir (arba) su Operatoriumi susijusių bendrovių darbuotojų, atstovų, akcininkų ir įgaliotųjų atstovų atsakomybei.

10. Teisių pažeidimai

Operatorius gerbia trečiųjų šalių teises ir atitinkamai yra suinteresuotas užkirsti kelią naudotojų paskelbtam teises pažeidžiančiam turiniui. Jei naudotojas mano, kad turinys pažeidžia jo teises (pvz., teisę į savo atvaizdą, teisę į vardą, teisę į prekių ženklą) ar kitas teises, Operatorius prašo pateikti išsamų pranešimą. Operatorius nedelsdamas imsis tolesnių veiksmų dėl visų rimtų pranešimų apie pažeidimus ir imsis atitinkamų teisinių priemonių. Už bet kokį piktnaudžiavimą bus baudžiama.

11. Teisės į duomenų bazę

Visos teisės (autorių teisės, teisės į prekių ženklus ir kitos apsaugos teisės) į duomenų bazės kūrinį, duomenų bazę ir paskelbtą turinį, duomenis ir kitus elementus priklauso tik Operatoriui. Tai neturi įtakos naudotojų teisėms į jų paskelbtą turinį. Svetainėje arba Operatoriaus mobiliosiose programėlėse esantys pranešimai apie autorių teises arba kiti pranešimai apie nuosavybės teises negali būti keičiami. Operatoriaus duomenų bazės turinio jokiomis aplinkybėmis negalima naudoti kuriant savo duomenų bazę bet kokioje laikmenoje arba komerciniam duomenų naudojimui ar informacijos teikimui. Draudžiama integruoti ar kitaip susieti duomenų bazę ar atskirus jos elementus su kitomis duomenų bazėmis ar metaduomenų bazėmis.

12. Ginčų sprendimas

ES Komisija teikia ginčų sprendimo internetu platformą (GES platformą) šiuo adresu: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Operatorius neprivalo ir nesirengia dalyvauti ginčų sprendimo procedūroje vartotojų arbitraže.

13. Baigiamosios nuostatos

Taikoma išimtinai Vokietijos teisė. Sutarčių su vartotojais iš užsienio atveju lieka galioti ir atitinkamai taikomos privalomos nuostatos arba atitinkamos gyvenamosios šalies teisminės teisės suteikiama apsauga. Visų pretenzijų, kylančių dėl Operatoriaus paslaugų naudojimo ir pagrįstų jomis, jurisdikcijos vieta yra Leipcigas, Vokietija, jei naudotojas yra prekybininkas, kaip apibrėžta Vokietijos Prekybos kodekse (HGB). Tas pats galioja, jei naudotojas po sutarties sudarymo perkelia savo gyvenamąją vietą į užsienį arba neturi bendrosios jurisdikcijos vietos Vokietijoje. Jei atskiros šių Naudojimo sąlygų nuostatos vėliau visiškai ar iš dalies negalios arba visiškai ar iš dalies neteks teisinės galios, tai neturės įtakos visų šių Naudojimo sąlygų dalių, kurioms tai neturi įtakos, galiojimui. Negaliojanti nuostata pakeičiama įstatymo nuostatomis, kurios ekonominiu požiūriu yra artimiausios numatytai nuostatai. Tas pats galioja, jei šiose Naudojimo sąlygose yra spragų. Europos Sąjunga sukūrė internetinę platformą (toliau – GES platforma), skirtą vartotojų ginčams spręsti ne teismo tvarka. Platformą galite rasti adresu ec.europa.eu/consumers/odr Mes neprivalome ir nesame pasirengę dalyvauti ginčų sprendimo procedūroje vartotojų arbitraže.