Overtreding

Om te zorgen voor harmonie en vermaak voor iedereen zijn er bij overtreding van de regels ook passende consequenties. Indien je bewust of onbewust een overtreding van de spelregels begaat, neemt het JOY-team contact met je op, om je bewuster te maken van onze regels en afhankelijk van de ernst van de overtreding de noodzakelijke maatregelen te treffen. Bij zaken die wij absoluut niet in JOYCE willen, zullen deze beduidend strenger zijn. Voor vragen hieromtrent staan wij graag tot je beschikking.

Hierbij handelen wij als volgt:

Attenderen op de spelregels

Indien je onze spelregels voor het eerst overtreedt, dan krijg je van ons JOY-team een vriendelijk bericht waarin je gewezen wordt op de aard van de overtreding.

Waarschuwing

Geef je geen gehoor aan ons bericht, dan volgt een waarschuwing. Je krijgt dus nog een kans om onze spelregels nader te bestuderen en je er in de toekomst aan te houden.

Schorsing

Negeer je ondanks meerdere oproepen onze spelregels, dan stellen wij voor jou een time-out in om je zonden te overdenken en je te ontspannen.

Huisverbod

Ga je na je terugkeer nog steeds tegen onze spelregels in, dan hebben wij er alles aan gedaan om nader tot elkaar te komen. Op dat moment moeten wij afscheid van jou nemen en krijg je een algemeen huisverbod. Dit betekent dat de deur naar JOYCE voor jou permanent gesloten blijft en je account wordt verwijderd. Als je naast een privéprofiel ook een fotograaf- of organisatorprofiel hebt, dan wordt ook deze verwijderd.